روز کذشته (24 بهمن)، جمعی از بازنشستگان کرمانشاه در اعتراض به وضع بد معیشتی خود تجمع اعتراضی برگزار کردند. به گزارش ایلنا، این بازنشستگان خواسته‌های خود را حقوق بالاتر از خط فقر و برخورداری از خدمات درمانی و رفاهی مناسب دانستند و افزودند: با حقوق‌های ناچیز زندگی ممکن نیست.