عضو شورای عالی کار با بیان اینکه مزد همیشه عقب‌تر از نرخ تورم بوده، گفت: اگر نرخ تورم را به سبد معیشت، نسبت به سال گذشته در نظر بگیریم حداقل عدد سبد معیشت امسال بیش از 16میلیون تومان خواهد بود. علیرضا میرغفاری در گفت‌وگو با مهر گفت: کمیته مزد ذیل شورای عالی کار قرار داشته و هر سال عدد سبد معیشت که شامل اقلام خوراکی و غیرخوراکی است از سوی این کمیته استخراج می‌شود. وی افزود: اقلام خوراکی را انستیتو تغذیه ایران براساس کالری مورد نیاز بدن تعیین می‌کند. در ادامه هم به اقلام غیرخوراکی مانند مسکن، بهداشت و درمان، آموزش، پوشاک و... برای مناطق مختلف می‌رسند. در نهایت هم میانگین سراسری عدد سبد معیشت به دست می‌آید. وی ادامه داد: با توجه به بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار، یکی از معیار‌های تعیین حقوق و دستمزد تأمین سبد معیشت با بعد خانواری که مراجع رسمی مشخص می‌کنند که در حال حاضر ۳.۳ نفر است، در نظر گرفته می‌شود. میرغفاری با تاکید بر اینکه عدد دستمزد همیشه عقب‌تر از سبد معیشت بوده است، اظهار کرد: با توجه به بند یک ماده ۴۱ قانون کار، نرخ تورم یکی از شاخص‌های لحاظ شده در حقوق و دستمزد بوده که هر ساله در نهایت با چانه زنی مشخص می‌شود اما قید سبد معیشت برای تعیین دستمزد لازم است که متأسفانه در سال‌های گذشته در هیچ از سال‌ها، عدد دستمزد به عدد سبد معیشت نرسیده و همیشه از سبد معیشت عقب‌تر بوده است.