یک بازنشسته کارگری از هزینه‌های سنگین درمان انتقاد کرد. «احمد» بازنشسته کارگری در گفت‌وگو با ایلنا از هزینه‌های بالای درمان در بیمارستان‌های دولتی انتقاد کرد؛ هزینه‌هایی که مستمری بازنشستگان را می‌بلعد. او گفت: با خونریزی شدید بینی به تنها بیمارستان دولتی شهرمان رفتم. ۷۰هزار تومان ویزیت دکتر و ۷۵هزار تومان بابت گذاشتن تامپون برای بند آوردن موقت خونریزی پرداخت کردم. آزمایشگاه طرف قرارداد بیمه تامین اجتماعی و آتیه‌سازان بود و هزینه‌ای نداشت. ۱۵۰هزار تومان ویزیت متخصص گوش و حلق و بینی با تشخیص نازک شدن مویرگ‌ها و پارگی آنها که باید سوزانده می‌شد. خوشبختانه جواب آزمایش مشکلی نشان نمی‌داد و در نهایت ۳۵۰هزار تومان بابت سوزاندن رگ‌های آسیب دیده پرداختم. این بازنشسته اضافه کرد: سرجمع این هزینه‌ها شد ۶۴۵هزار تومان، معادل دو روز مستمری بازنشستگی من. احمد افزود: من برای یک خون دماغ ساده، دو روز مستمری خود را در مراجعه به یک بیمارستان دولتی پرداختم. حالا هزینه‌های رفت و آمد بماند.