یکی از پرستاران استان لرستان گفت: از اضافه‌کار اجباری و تعرفه‌های ناچیز به ستوه آمده‌ایم. «زهرا» پرستار شاغل در یکی از بیمارستان‌های دولتی استان لرستان با اشاره به تجمع خود و همکارانش مقابل دانشگاه علوم پزشکی استان در روزهای گذشته به ایلنا گفت: پرستاران لرستان مجبور به اضافه‌کار اجباری هستند با ساعتی ۱۲ تا ۱۶هزار تومان. بارها به این قضیه اعتراض کرده‌ایم اما صدایمان شنیده نشده است.

این پرستار تاکید کرد: با جمعی از پرستاران شاغل در بیمارستان‌های مختلف استان به دانشگاه علوم پزشکی مراجعه کردیم اما پاسخ روشنی به ما ندادند.

زهرا ادامه داد: ما دو خواسته اصلی داریم؛ اول اصلاح تعرفه‌گذاری و ثبت خدمات پرستاری به نام پرستاران (نه به نام پزشکان) و دوم حذف اضافه‌کار اجباری و تصحیح حق‌الزحمه مربوط به اضافه‌کاری. این پرستار که حدود 10 سال سابقه کار دارد، می‌گوید: اگر ثبت خدمات درمان به صورت واقعی صورت بگیرد و خدمات پرستاران به نام خودشان ثبت شود، هزینه‌های پرداختی از جیب مردم نیز کاهش می‌یابد. در حال حاضر بسیاری از خدمات ارائه شده توسط پرستاران به نام پزشکان ثبت می‌شود و در نتیجه چون تعرفه پرداختی آن بالاتر از خدمات پرستاری‌ست، مردم مجبور به پرداخت اضافه می‌شوند.

زهرا با اشاره به امتناع جمعی از پرستاران خراسان رضوی از انجام اضافه‌کار ناچیز گفت: وقتی صدایمان شنیده نمی‌شود، وقتی مجبور به اضافه‌کار با ساعتی ۱۲هزار تومان هستیم و هیچ توجهی به این اوضاع نمی‌کنند، آیا چاره دیگری باقی می‌ماند؟