عضو کمیسیون تلفیق مجلس گفت: دولت در نگاه معیشتی به لایحه ناموفق بوده و به وظیفه خودش عمل نکرده است.

بهروز محبی به اکونگار گفت: اولین نقد من به دولت این بود که آنها متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را ندیدند ولی برای ما فوق‌العاده بااهمیت است. همچنین ما ابداعی در تولید منابع نمی‌بینیم. دولت در این لایحه، ابداعی برای تعریف منابع ندارد و وقتی می‌گوییم این را اضافه کن، یک درصد به ارزش‌افزوده اضافه کرد. وی افزود: نقد مهمی که به دولت وجود دارد این است که در بحث حقوق‌ها اصلاً توجهی نکرده است. بعضی کارمندان به خصوص در وزارت کشور یا قشر پرستاران و افراد حاضر در فنی و حرفه‌ای و حوزه راهداری و... شرایط حقوقی‌شان خوب و قابل قبول نیست. ما با کارمندانی مواجه هستیم که بین 10 تا 13 میلیون حقوق می‌گیرند و این حقوق کم، اوضاع آنها را نابه‌سامان کرده است. نماینده سبزوار اظهار داشت: البته کارهای زیربنایی خوبی در حال انجام است اما صرفاً کارهای زیربنایی نمی‌تواند انتظارات مردم را برآورده کند. در حوزه انتخابیه من، الان ده‌ها هزار میلیارد پروژه در حال اجراست ولی فعلاً معیشت مردم مهم است. دولتی‌ها می‌گویند بحث بیکاری را به شکل قابل توجهی کاهش داده‌ایم ولی واقعیت ندارد و ما همچنان این چالش برایمان مشهود است. وقتی کسی با حقوق زیر 10 میلیون تومان کار می‌کند، یعنی اشتغال واقعی اتفاق  نیفتاده است.