«داود منظور» رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره زمان واریز عیدی کارمندان دولت گفت: تا آخر هفته عیدی کارمندان دولت واریز می‌شود. به گزارش توسعه ایرانی، مبلغ عیدی کارمندان در سال ۱۴۰۲ براساس تصمیم هیأت وزیران معادل یک میلیون و 800 هزار تومان تعیین شد. البته این مبلغ برای کارمندانی که زیر یک سال در سازمان مربوطه مشغول به کار بوده‌اند، متفاوت است و براساس حاصل‌ضرب عیدی ماهیانه کارمند در تعداد ماه‌های حضور او در محل کار تعیین می‌شود.