عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: از سال آینده دیگر هیچ نوع قراردادی به صورت موقت، قراردادهای سه ماهه یا قراردادهای حجمی نخواهیم داشت و تمام قراردادهای ما حداقل یک‌ساله خواهد شد.

حسین رجایی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان در طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در مجلس، بیان کرد: طرح ساماندهی کارکنان دولت یکی از طرح‌های خوبی بود که مجلس یازدهم تلاش کرد تا نهایی شود و کمیسیون اجتماعی بالغ بر سه سال برای نهایی کردن این طرح تلاش کرد.

نماینده لنجان اظهار کرد: یکی از نارضایتی‌هایی کارمندان دولت، وجود یک‌سری شرکت‌های واسطه با عنوان شرکت‌های تامین نیرو بود که واسطه بین کارمندان با دستگاه‌های دولتی بودند. واقعیت این است که برخی از حق و حقوق کارمندان به خاطر وجود این شرکت‌های واسطه‌ای پرداخت نمی‌شد که مجلس مصمم شد تا برای ساماندهی این وضعیت کارکنان دولت، گامی بردارد.

وی تصریح کرد: ما نزدیک به ۱۷ نوع قرارداد با عناوین مختلف داریم که هر کدام سبب شده بود که یک‌سری بی‌عدالتی‌ها و ظلم‌هایی به قشر کارمند کشور تحمیل شود. با مصوبه‌ای که مجلس داشت بعد از سه سال توانست طرح ساماندهی کارکنان دولت را به یک نتیجه برساند. براساس مصوبه مجلس از سال آینده دیگر هیچ نوع قراردادی به صورت موقت، قراردادهای سه ماهه یا قراردادهای حجمی نداریم و تمام قراردادها حداقل یک‌ساله خواهد شد.

رجایی در پایان تاکید کرد: قراردادها از سال آینده به صورت مستقیم بین فرد و آن دستگاه و ارگان بسته خواهد شد و دیگر شاهد بی‌عدالتی‌ها و ناحقی‌هایی که برخی از این شرکت‌های واسطه‌ای در حق کارکنان می‌کردند، نخواهیم بود.