کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در انتقاد به آنچه بی‌توجهی کارفرما به وضعیت مطالبات خود می‌خوانند، صبح دیروز (۷ بهمن ماه) مقابل ساختمان استانداری خوزستان تجمع کردند. به گزارش ایلنا، یکی از کارگران گروه ملی فولاد گفت: بعد از گذشت چند روز اعتراض صنفی برای بازنگری در اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، متاسفانه هیج مسئولی در کارخانه حاضر به پاسخگوی به خواسته‌هایمان نیست. او با بیان اینکه خواستار بازنگری در اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و نزدیک کردن حقوق کارگران این کارخانه به دیگر شرکت‌های فولادی کشور هستیم، گفت: چندین سال است درخواست رفع تبعیض و بهبود وضعیت شغلی و مزایای دریافتی داریم اما تغییری در شرایط ما ایجاد نمی‌شود. به گفته وی، سطح حقوق کارگران شاغل در گروه ملی صنعتی ایران به نسبت کارگرانی که در سایر کارخانه‌های تولیدکننده آهن و فولاد فعالیت دارند، پایین‌تر است.