کارگران شهرداری سی‌سخت می‌گویند: با توجه به اینکه حدود ۱۳ ماه حقوق معوقه طلب داشته و در تنگنای مالی هستیم، از مسئولان درخواست داریم در این خصوص حداقل بخشی از مطالبات عقب‌افتاده ما را بپردازند. یکی از این کارگران به ایلنا گفت: هم‌اکنون در شهرداری حدود ۸۰ کارگر به صورت قرارداد مستقیم مشغول کارند که نگران تامین نیازهای خانواده‌های خود هستند. به گفته وی، تأخیر ۱۳ماهه حقوق در سنوات گذشته، کارگران را به تنگنا گشانده و باعث شده که آنها در شرایط سخت معیشتی قرار بگیرند، طوری‌که کارگران در تأمین مایحتاج روزانه خود ناتوان شده‌اند. این کارگر گفت: مسئولان استانی از وضعیت معیشتی و بی‌پولی کارگران سی‌سخت باخبرند اما پیگیری صورت نمی‌گیرد. وی گفت: از مسئولان استانی درخواست داریم چاره‌ای برای پرداخت حداقل بخشی از حقوق‌های عقب‌افتاده کارگران در ماه‌های پایانی  سال بیاندیشند.