در ۹ ماه نخست سال جاری ۲۹ نفر در استان اردبیل بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند در حالی‌که این رقم در سال قبل از آن ۱۹ نفر بود. به گزارش توسعه ایرانی به نقل از این روابط‌عمومی پزشکی قانونی استان اردبیل، از کل فوتی‌های ناشی از حوادث کار سال گذشته استان اردبیل ۱۸ نفر مرد و یک نفر زن بودند درحالی‌که در ۹ ماهه نخست سال جاری (۱۴۰۲) تمامی ۲۹ نفری که بر اثر حوادث ناشی از کار در این استان فوت کردند، مرد بودند. همچنین براساس گزارش پزشکی قانونی استان اردبیل ۴۰۶ نفر شامل ۳۹۴ نفر مرد و ۱۲ نفر زن به دلیل آسیب‌های ناشی از حوادث کار در ۹ ماهه امسال به مراکز پزشکی قانونی استان اردبیل مراجعه کردند که با توجه به آمار اعلامی در مدت مشابه سال گذشته با ۴۲۰ نفر شامل ۴۰۴ نفر مرد و ۱۶ نفر زن کاهش داشته است.