تعدادی از بازنشستگان مخابرات ایران، دیروز (دوم بهمن ماه) در اعتراض به‌ عدم تحقق مطالباتشان در استان‌های مرکزی، آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، اصفهان و اردبیل تجمع کردند. به گزارش ایلنا، این بازنشستگان خواهان اجرای کامل آیین‌نامه ۸۹، پرداخت رفاهیات و کلیه مطالبات معوقه از زمان خصوصی‌سازی مخابرات هستند.