روز گذشته (اول بهمن)، جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی در چند شهر ازجمله شوش، کرمانشاه و دامغان در اعتراض به وضعیت معیشتی خود تجمع کردند. به گزارش ایلنا، این بازنشستگان مهم‌ترین خواسته خود را برقراری مستمری بالاتر از خط فقر دانستند و اعلام کردند سال به سال سفره‌هایمان خالی‌تر شده است.