گزارش مرکز آمار نشان می‎دهد بالغ بر 42درصد از کسانی که در پاییز سال گذشته بیکار بوده‌اند، در پاییز امسال توانسته‌اند برای خود شغلی دست و پا کنند و 58درصد موفق به یافتن شغل نشده‌اند.

به گزارش اکوایران، در پاییز 1401 بیش از 2.1میلیون نفر از جمعیت فعال در کشور، بیکار بوده‌اند، به این معنا که این افراد به دنبال کار بوده اما نتوانسته‌اند برای خود شغلی دست و پاکنند. این جمعیت در سال جاری کمتر شده و به 2 میلیون و 43 هزار و 672 نفر رسیده است.

بررسی داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد از مجموع بیکاران در پاییز سال 1401 حدود 42.5درصد در پاییز امسال موفق به پیدا کردن شغل شده‌اند اما 36.7درصد از آنها بیکار مانده‌اند و تغییری در وضعیت آنها مشاهده نشده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد 20.8درصد از افراد بیکار در سال 1401، در پاییز سال جاری به گروه افراد غیرفعال پیوسته‌اند به این معنا که این افراد اگرچه در سال گذشته در جست‌وجوی شغل بوده و تمایل به اشتغال داشته‌اند اما پس از گذشت یک سال دیگر تمایلی به اشتغال و حضور در بازار کار نداشته و شاید بتوان گفت از یافتن شغل ناامید شده و از جمعیت فعال اقتصادی خارج شده‌اند.

از منظر اقتصاد نیروی کار، جمعیت 15 ساله و بیشتر به عنوان افراد در سن کار شناخته می‌شوند. در پاییز امسال تعداد افراد 15 ساله و بیشتر نسبت به پاییز 1401، رشد 1.1درصدی داشته است. بدین ترتیب جمعیت در سن کار کشور در پاییز 1402 به 64.6 میلیون نفر رسیده است. از این تعداد 37.8 میلیون نفر به دلایلی همچون بیماری یا عدم تمایل به اشتغال، در بازار کار حضور نداشته‌اند بنابراین از آنها به عنوان جمعیت غیرفعال یاد می‌شود.

در مقابل 38.3درصد از افراد در سن کار، شاغل شده‌اند و بالغ بر 2 میلیون نفر نیز موفق نشده‌اند برای خود شغلی دست و پا کنند لذا به عنوان جمعیت بیکار در نظر گرفته شده‌اند. مجموع افراد بیکار و افراد شاغل به عنوان جمعیت فعال اقتصادی شناخته می‌شوند.

در پاییز 1402، تعداد افراد فعال اقتصادی کشور به 26 میلیون و 819 هزار و 585 نفر رسیده است. بدین ترتیب نرخ مشارکت اقتصادی که نسبت جمعیت فعال 15 ساله و بیشتر به جمعیت در سن کار را نشان می‌دهد، معادل 41.5 درصد بوده و در مقایسه با فصل مشابه سال گذشته افزایش 0.5درصدی داشته است.