مرکز آمار ایران با انتشار مقاله پژوهشی یکی از کارشناسان خود، گزارشی از جزئیات بیکاری فارغ‌التحصیلان مراکز دانشگاهی ارائه داده است. به گزارش ایلنا و طبق گزارش «معصومه محمدی» رئیس گروه آمار دفتر جمعیت و نیروی کار مرکز آمار ایران، ۴۲.۸درصد از بیکاران کشور تحصیلات دانشگاهی دارند. همچنین در میان بیکاران تحصیل‌کرده دانشگاهی کشور، ۷۰.۴درصد از بیکاران کشور که تحصیلات دانشگاهی دارند، زنان هستند. این گزارش ضمن انتشار آمار فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار کشور اشاره کرده است: درحالی که نرخ بیکاری کل کشور تا پایان پاییز ۱۴۰۲ به حدود ۷.۶درصد کاهش یافته اما نرخ بیکاری جوانان (یعنی بیکاری افراد بین ۱۵ سال تا ۲۵ سالی که در حال اشتغال هستند و نه در حال دریافت آموزش و انجام خدمت سربازی) حدود ۲۰.۶درصد است.