معاون صندوق بازنشستگی کشوری از واریز نوبت ششم وام ضروری ۳۰ میلیون تومانی بازنشستگان کشوری خبر داد. به گزارش توسعه ایرانی، جعفر امیرآبادی‌زاده گفت: نتایج مشمولان دریافت این تسهیلات در نوبت‌های ۵، ۶ و ۷ در درگاه خدمات الکترونیک صندوق بازنشستگی کشوری قابل مشاهده است. وی گفت: وام ضروری بازنشستگان کشوری یکی از خدمات رفاهی و تسهیلات مالی صندوق بازنشستگی کشوری است که در راستای بهبود معیشت بازنشستگان، به مبلغ ۳۰ میلیون تومان و با اقساط ۳۶ ماهه، با کارمزد ۴ درصد به صورت اولویت‌بندی به حساب واجدین شرایط واریز می‌شود.