وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سیاست‌های جدید کمک معیشتی و تشویقی دولت را برای تاثیر بر قیمت‌ها اجرا می‌کنیم. به گزارش ایسنا، صولت مرتضوی در حاشیه جلسه دیروز هیات دولت گفت: یارانه نقدی تحت هیچ شرایطی قطع نمی‌شود و مطابق ارقامی که به تصویب رسید، ادامه می‌یابد.