روز گذشته (27 دی‌ماه)، جمعی از معلمان خرید خدمات استان‌های مختلف به تهران آمدند و مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند. به گزارش ایلنا، این معلمان خواستار تبدیل وضعیت و عقد قرارداد کار معین هستند و می‌گویند: سال‌هاست به ما وعده تبدیل وضعیت می‌دهند اما به نظر می‌رسد قرار نیست هیچ اتفاقی بیفتد. به گفته این معلمان، سازمان امور استخدامی با تبدیل وضعیت معلمان خرید خدماتی کشور مخالفت می‌کند. یکی از این معلمان می‌گوید: سال‌ها به امید تبدیل وضعیت و آینده بهتر شغلی، با حقوق ناچیز زحمت کشیده‌ایم. عادلانه نیست تبدیل وضعیت ما را منتفی بدانند.