روز سه‌شنبه (بیست و ششم دی ماه) جمعی از بازنشستگان کشوری کرمانشاه با برگزاری یک تجمع صنفی، نسبت به وضعیت معیشتی خود اعتراض کردند. به گزارش ایلنا، این بازنشستگان می‌گویند: حقوق بازنشستگان باید به اندازه هزینه‌های زندگی و بر مبنای تورم واقعی افزایش یابد و اعداد لایحه بودجه عادلانه نیست.