یکی از کارگران سیمبان شاغل در شرکت توزیع برق همدان حین انجام کار در ارتفاع تیرک دچار حادثه برق‌گرفتگی شد و به دلیل شدت جراحات وارده جان باخت. به گزارش ایلنا، سیمبان جان‌باخته به همراه یک همکار برای عیب‌یابی و رفع مشکل به محل حادثه در محور همدان به تهران اعزام شده بود که متاسفانه دچار برق‌گرفتگی با فشار متوسط شد.