روز گذشته (24 دی‌ماه)، شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی در چند شهر ازجمله شوش، اهواز و کرمانشاه، در اعتراض به وضعیت معیشتی خود دست به تجمع زدند. به گزارش ایلنا، این بازنشستگان با بیان اینکه سفره‌هایمان خالی‌تر از همیشه است، خواستار افزایش مستمری‌ها براساس سبد واقعی هزینه‌های زندگی شدند و گفتند: عموم بازنشستگان زیر خط فقر و با سختی 

زندگی می‌کنند.