افزایش سن بازنشستگی توسط شورای نگهبان تایید شد. به گزارش توسعه ایرانی، «هادی طحان نظیف» سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری دیروز خود گفت: مصوبه افزایش سن بازنشستگی در بررسی‌های صورت گرفته خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و مورد تایید قرار گرفت. وی افزود: همچنین حکم برنامه هفتم در خصوص متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته‌ نشد و ظرف سه سال بازنشستگان باید ۹۰درصد از حقوق شاغلین را دریافت کنند.