کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ مجلس پیشنهاد داد که حقوق کارمندان دولت در سال آینده ۲۰درصد افزایش یابد. «علیرضا سلیمی» عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1403 مجلس در گفت‌وگو با تسنیم گفت: در لایحه پیشنهادی دولت متوسط افزایش حقوق کارمندان دولت 18درصد بود که کمیسیون تلفیق بودجه کلمه متوسط را حذف و حقوق کارمندان دولت را 20درصد افزایش داد. وی افزود: افزایش 20درصدی حقوق کارمندان دولت در این کمیسیون تصویب شده و به‌زودی راهی صحن علنی مجلس می‌شود.