حدود ۳۰ کارگر پیمانی مجموعه شهرداری منجیل که در بخش‌های مختلف همانند خدمات و فضای سبز مشغول کارند، خواستار تبدیل وضعیت قراردادهای خود از پیمانکاری به قرارداد مستقیم شدند. به گزارش ایلنا، به گفته یکی از کارگران، اخیرا طرح تبدیل وضعیت استخدامی همکاران شرکتی ایثارگر در مجموعه شهرداری منجیل اجرا شده و بخش دیگری هم در حال اجراست اما در این بین، سایر کارگران فراموش شده‌اند. به گفته این کارگر، مسئولان باید بحث تبدیل وضعیت استخدامی را برای همه کارگران مجموعه شهرداری انجام دهند و نباید کارگران غیرایثارگر را کنار بگذارند. او با بیان اینکه چندین سال است او و سایر همکارانش پیگیر تبدیل وضعیت و دریافت مطالبات قانونی از شهرداری هستند که انجام نشده، گفت: ما ۳۰ نفر با حداقل ۱۰ تا ۱۵ سال سابقه با کمترین دریافتی در سطح شهر در شرایط سخت سرما و کوهستانی منطقه مشغول نگهداری از فضای سبز و نظافت شهر هستیم. به گفته وی، مشکل دستمزدهای پایین و فقدان امنیت شغلی و معیشتی نیز ازجمله نگرانی‌های کارگران شهرداری منجیل است. به عنوان نمونه قراردادهای کوتاه‌مدت موجب شده امنیت شغلی کارگران از دست برود. این درحالی‌ست که کارگران منتظر افزایش حقوق در سال جاری براساس نرخ تورم بودند که میسر نشد.