سرپرست دبیرخانه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی از احتمال اجرای مصوبه افزایش سن بازنشستگی از ابتدای سال ۱۴۰۳، در صورت نهایی شدن موضوع در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. به گزارش مهر، محمد صادق غلامی اظهار داشت: البته این قضیه و نهایی شدن آن به بررسی‌های شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت وابسته است. وی خاطرنشان کرد: با افزایش سن بازنشستگی افزایش نرخ حق بیمه نخواهیم داشت و ثابت خواهد بود. همچنین در صورتی‌که افراد براساس مصوبه مجلس ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه کاری داشته باشند افزایشی برای موضوع سن بازنشستگی نخواهند داشت ولی افراد با ۱۵ سال سابقه ۵ سال حداکثر به سن بازنشستگی آنها افزوده خواهد شد. غلامی خاطرنشان کرد: بررسی وضعیت بودجه صندوق‌ها، نشان از وضعیت بحرانی این صندوق‌ها در تأمین نقدینگی و انجام تعهدات آتی دارد. این در حالی است که بخشی از این کسری در تأمین اجتماعی و برخی از صندوق‌ها به دلیل عدم ایفای تعهدات دولت در پرداخت بدهی خود به صندوق‌ها تشدید شده است. همچنین وجود قوانین هزینه‌زا بار مالی این صندوق‌ها را طی سالیان مختلف تا ۴۰درصد افزایش داده که کاملاً صندوق‌ها را به سمت ناپایداری مالی برده است. وی در پاسخ به این پرسش که بدهی دولت به تأمین اجتماعی چقدر است، گفت: اختلاف نظر بین دولت و تأمین اجتماعی در این زمینه وجود دارد و به نظر می‌رسد بالای ۷۰۰ همت میزان بدهی دولت به تأمین اجتماعی باشد.