دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید: حداقل دستمزد باید به صورت ملی تعیین شود و علاوه بر آن برای مناطقی که هزینه‌های بیشتری دارند، ۱۰ تا ۲۰درصد مازاد بر حداقل‌های تعیین شده پرداخت شود. در غیر این صورت طرح مزد منطقه‌ای ناکارآمد است.

هادی ابوی به تسنیم گفت: با توجه به ماده 41 قانون کار مزد هر ساله براساس مناطق مختلف کشور تعیین می‌شود اما منظور از مناطق مختلف کشور به تعبیر ما بررسی مواردی مانند قیمت‌ها، میزان نرخ تورم و بیکاری است.

وی با بیان اینکه اگر مزد منطقه‌ای در مناطق محروم و کم‌برخوردار به علت آنکه هزینه اجاره منازل کمتر است، کمتر از جاهای دیگر باشد دچار کوچ اجباری به مراکز استان‌ها و حتی به دیگر کشورها مانند عراق خواهیم شد، بیان کرد: در مهاجرت تنها میزان درآمد مورد توجه قرار می‌گیرد و محاسباتی همچون خوراک و مکان و دوری از خانواده در نظر گرفته نمی‌شود.

ابوی با تأکید بر اینکه مهاجرت نیروی کار باعث به وجود آمدن مشکلات و چالش‌های حوزه اشتغال خواهد شد، اظهار داشت: کارگران در شغل‌ها و محل‌هایی که دستمزد کمتر است، مشغول به کار نخواهند شد ولی مجموعه‌هایی مانند وزارت صمت و اقتصاد، مزد منطقه‌ای را بدون آنکه تحقیقات کامل میدانی درستی انجام دهند، پیشنهاد می‌کنند.

دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با تأکید بر اینکه استقبال نیروی کار برای فعالیت در کارگاه‌ها کم است، گفت: معتقدم در حال حاضر تفاوت زیادی در هزینه‌های تمام شده برای کارگران نداریم. مشکل اصلی و اساسی کم بودن مبلغ دستمزدهاست و به همین دلیل با وجود کار و کارگاه، استقبال نیروی کار بسیار کم است که این خود موجب شده کار و کارگاه باشد اما نیروی برای کار نباشد. برای کارگر، دستمزد مهم‌ترین بحث انگیزشی است و اگر مقدار آن کم و قابل توجه نباشد، نیروی کار هم راغب به همکاری نخواهد بود. حال اگر مبنا و دیدگاه طرح دستمزد منطقه‌ای به این صورت باشد، در اجرای آن به مشکل برخواهیم خورد.

وی گفت: در طرح مزد منطقه‌ای باید حداقل دستمزد برای کل کشور تعیین شود و پس از آن اگر شخصی قرار است در کلان‌شهر، استان یا یک منطقه مانند چهار استان اعلامی که دولت طرحی دارد و نیرو ندارد یا به دنبال جذب نیرو است، مشغول به‌کار شود علاوه بر میزان مزد حداقلی که شورای عالی کار تصویب کرده است، 10درصد اضافه‌تر به نیروی پرداخت شود ولی متأسفانه پیشنهاددهنده‌های مزد منطقه‌ای به دنبال این نیستند.

ابوی تاکید کرد: پیشنهاد مزد منطقه‌ای از سوی افرادی است که در این حوزه کارشناس نیستند و تحلیلی هم که دارند این است که اگر کارگری مبلغ یک میلیون تومان در ماه دریافت کند، بهتر از آن خواهد بود که بیکار باشد و مبلغی نگیرد.

وی با بیان اینکه مزد منطقه‌ای کارگران را راضی نمی‌کند، گفت: هر کجا که مزد بیشتری پرداخت شود کارگران به همان جا مهاجرت می‌کنند چون برای آنکه بتوانند زندگی خود را اداره کنند آنجا مشغول به کار خواهند شد. با این شرایط باید حداقل دستمزدی را که یک کارگر قادر به اداره و ساماندهی زندگی خود می‌کند تعیین کنیم و پس از آن اگر شرایط بهتر با کار بیشتری می‌خواهند، باید 10تا 20درصد مازاد بر حقوق تعیین شده پرداخت شود.

ابوی گفت: در حال حاضر به دلیل کاهش جمعیت و بازار نامتعادل نیروی کار، این تصمیمات چیزی جز مشکل با خود به همراه ندارد. باید مراقب نفوذها هم باشیم. اکنون که در آستانه انتخابات مردم و کارگران نیاز به دلگرمی دارند، طرح اضافه شدن سابقه کار یا دستمزد منطقه‌ای که منطقی و عقلانی نیست، مطرح می‌شود که این خود موجب به وجود آمدن مشکلات دیگری خواهد شد.

دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور افزود: مزد منطقه‌ای یا مزد توافقی دستاوردی جز ناامیدی و خستگی نیروی کار، ایجاد مشکل در صنعت و تولید کشور و مهاجرت نیروی کار و مواجه کردن آنها به چالش‌های بسیار نخواهد داشت. شورای عالی کار باید دنبال این باشد که چه میزان حقوقی برای کارگران در نظر بگیرد که علاوه بر گذران زندگی، معیشت این قشر از جامعه نیز درست شود.