روز گذشته (نوزدهم دی‌ماه) جمعی از بازنشستگان کشوری در استان‌های مختلف ازجمله تهران، کردستان و خوزستان با حضور مقابل دفاتر صندوق بازنشستگی کشوری، نسبت به وضعیت معیشتی خود اعتراض کردند. به گزارش ایلنا، حاضران در این تجمعات، مهم‌ترین خواسته‌های خود را برخورداری از حقوق بالاتر از خط فقر و بهره‌مندی از خدمات درمانی رایگان دانستند و تاکید کردند: وقتی خط فقر بیش از 25 میلیون تومان است، افزایش 18 یا 25درصدی حقوق اصلاً کافی نیست.