نیروهای پیمانکاری مرکز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا) از ابتدای سال حقوق خود را هر ماه با تاخیر ۳ هفته‌ای دریافت کرده‌اند. به گزارش ایلنا، کارگران پیمانکاری این شرکت که زیرمجموعه وزارت صنعت و معدن به حساب می‌آید، در اعتراض به پرداخت با تأخیر حقوق خود، برای مدتی فعالیت خود را محدود و دست از کار کشیده بودند. بنا به این گزارش، سامانه یکپارچه ۱۲۴ خدمات مهمی در حوزه تجارت، صادرات، واردات، ثبت سفارش، کارت بازرگانی و... انجام می‌دهد و با توجه به مشکلاتی که برای پرسنل به وجود آمده، این سامانه نیز با اختلال عملکرد مواجه شد. به گفته این کارگران، این نیروها تا اواخر سال گذشته به صورت مستقیم با شرکت مگفا قرارداد داشتند و مشکلی در پرداخت حقوق و دریافت مزایا نداشتند اما بعد از روی کار آمدن یک شرکت پیمانکار در فروردین ماه امسال، از ابتدای سال با مشکل در پرداخت حقوق‌ها مواجه شده‌ و حقوق خود را هر ماه با تاخیر ۳ هفته‌ای دریافت کرده‌اند.