روز گذشته شماری از کارگران کارخانه فولاد پارس هفت‌تپه و بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان شوش مقابل ساختمان فرمانداری شوش تجمع کردند. به گزارش ایلنا، گروهی از کارگران کارخانه «فولاد پارس هفت‌تپه» که در محدوده شهرک صنعتی شوش واقع شده، دیروز مقابل ساختمان فرمانداری تجمع کردند. آنها مدعی هستند سطح حقوق کارگران شاغل در مجتمع فولاد پارس نسبت به کارگرانی که در سایر کارخانه‌های تولیدکننده فولاد فعالیت دارند، پایین‌تر است. این کارگران خواستار رسیدگی به موضوع تبعیض و نیز بهبود وضعیت شغلی و مزایای دریافتی خود با اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند. شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان شوش نیز در ادامه پیگیری‌های صنفی خود تجمعی اعتراضی در مقابل ساختمان فرمانداری برپا کردند. آنها با اشاره به مطالبات صنفی بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان شوش و هفت‌تپه، خواسته‌های خود را ترمیم مستمری براساس خط فقر، بهبود خدمات درمانی، مدیریت صندوق توسط شرکای اجتماعی و افزایش خدمات رفاهی عنوان کردند.