دیروز (هفدهم دی‌ماه) جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای کرمانشاه و اهواز در اعتراض به وضعیت معیشتی خود تجمع اعتراضی برگزار کردند. به گزارش ایلنا، این بازنشستگان مهم‌ترین خواسته خود را دریافت مستمری بالاتر از خط فقر می‌دانند و می‌گویند: خط فقر بیش از 25 میلیون تومان است اما حقوق ما 9 میلیون تومان!