کارگران پیمانکاری آب و فاضلاب شهرستان رودبار با ۶ تا ۷ ماه حقوق معوقه و مطالبات پرداخت نشده، شرایط معیشتی نامناسبی دارند. آنها خواستار رسیدگی مسئولان استانی به وضعیت پرداخت مطالبات عقب‌افتاده خود شدند. یکی از این کارگران در گفت‌وگو با ایلنا با انتقاد از بی‌توجهی مسئولان استانی و شهرستانی به شرایط سخت زندگی کارگران آب و فاضلاب در نتیجه‌ عدم دریافت چندین ماه حقوق، گفت: در حال حاضر کارگران پیمانکاری با عناوین شغلی «کنتورنویس»، «مشترکین»، «بهره‌بردار» و «نگهبانی و حراست» ۶ تا ۷ ماه و کارگران و کارکنان رسمی تا سه ماه حقوق دریافت نکرده‌اند. آخرین حقوقی که کارگران پیمانکاری دریافت کرده‌اند مربوط به اردیبهشت ماه است که حدود سه ماه پیش واریز شده و از آن موقع هیچ دریافتی نداشته‌اند. او گفت: شرایط زندگی کارگران پیمانکاری آب و فاضلاب شهرستان رودبار به دلیل‌ عدم پرداخت حقوق خوب نیست و از این بابت جا دارد مسئولان استانی ازجمله استانداری، فرمانداری و اداره کار، نمایندگان و بازرسان خود را روانه آبفای رودبار کنند.