بازنشستگان کشوری هزینه بیمه تکمیلی را با تاخیر بسیار دریافت می‌کنند.

«سرابی» بازنشسته بهداشت و درمان در این رابطه به ایلنا گفت: با وجود سرسام‌آور بودن هزینه‌های درمان و نیاز مبرم بازنشستگان به دریافت خدمات درمانی، متاسفانه پرداخت جبران خسارت به دارندگان بیمه تکمیلی آتیه‌سازان حافظ با تأخیر‌های طولانی انجام می‌شود. این در شرایطی است که با وجود تورم موجود در جامعه، بازنشستگان زمانی مبالغ هزینه شده را دریافت می‌کنند که با آن حتی قادر به دریافت همان خدمات قبل نیستند. این به خصوص در مورد بازنشستگانی مصداق دارد که نیاز به دریافت خدمات مستمر و 

دوره‌ای دارند.

او ادامه داد: شرکت آتیه‌سازان حافظ یک شرکت ارزیاب خسارت است. نوع قرارداد با صندوق بازنشستگی کشوری کارمزدی است و شرکت آتیه‌سازان حافظ تنها وظیفه بررسی اسناد درمانی بیمه‌شدگان این قرارداد را برعهده دارد و نظر و نتیجه ارزیابی خود را به نمایندگان صندوق بازنشستگی کشوری اعلام می‌کند و بعد از محاسبات بیمه‌ای و طی مراحل قانونی، هزینه‌ها مستقیما توسط صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت می‌شود.

به گفته سرابی، مطابق آیین‌نامه‌ها و قوانین مصوب شورای عالی بیمه، شرکت‌های بیمه‌گر در برابر بیمه‌شدگان تعهداتی دارند که باید بیمه‌شده را در جریان کامل قرار دهند ازجمله تعیین حداکثر زمان مورد انتظار برای پرداخت هزینه خسارت که متاسفانه در این مورد هیچ‌گونه اطلاعاتی در دسترس بازنشستگان مشمول بیمه تکمیلی نیست.

این بازنشسته ادامه داد: با توجه به زمان تحویل مدارک و اسناد هزینه‌های درمانی به بیمه آتیه‌سازان حافظ، معمولا این کارگزاری چند روز بعد از تحویل، اسناد را ارزیابی و مبالغ مورد تایید را مشخص کرده و به صندوق بازنشستگی کشوری اعلام می‌کند. در بررسی‌های به عمل آمده، مشخص شد که از زمان صدور حواله و ارسال به بانک جهت پرداخت چندین ماه طول می‌کشد که باید پرسید آیا این پروسه طولانی ناشی از عدم تامین منابع برای پرداخت از جانب صندوق بازنشستگی کشوری‌ست یا تعلل بانک عامل در پرداخت هزینه‌ها به‌رغم تامین منابع از جانب صندوق بازنشستگی کشوری مشکل‌ساز است؟

بنا به اعلام اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری، قرار بود هزینه‌های بیمه تکمیلی کمتر از مبلغ ۵۰۰هزارتومان حداکثر ظرف مدت سه روز پرداخت شود که این وعده محقق نشده است.