رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: رهبری در سیاست‌های کلان خود بر حفظ قدرت خرید مردم تاکید دارد. متأسفانه این قدرت خرید نه تنها حفظ نمی‌شود بلکه سفره کارگر روزبه‌روز کوچکتر شد. سمیه گلپور در گفت‌وگو با تسنیم گفت: وضعیت کارگران با دستمزدی که دریافت می‌کنند، بسیار سخت است. همچنین بسیاری از کارگران تمام مزایای شغلی را دریافت نمی‌کنند. هزینه مسکن، بهداشت و درمان و آموزش در حداقل دستمزد نمی‌گنجد. بارها بیان شده که در سال 1401 دستمزد 57درصد افزایش یافت. این عدد در ظاهر بسیار بالاست اما در واقعیت این است که در نهایت حدود یک تا یک و نیم میلیون تومان به دستمزد اضافه شد و برای تمام کارگران هم نبود. وی بیان کرد: حق قانونی کارگران این است که دستمزد باید متناسب با سبد معیشت تعیین شود. تورم با قول مسئولان کنترل نمی‌شود. ماده 41 قانون کار روی زمین مانده و حتی اگر دستمزد امسال کارگران 100درصد افزایش پیدا کند باز هم کفاف زندگی مردم را نخواهد داد. گلپور یادآور شد: بر اساس مطالعات حتی این سخن که افزایش دستمزد منجر به افزایش نرخ تورم می‌شود، اشتباه است و افزایش دستمزد کارگران نه فقط نرخ تورم را افزایش نمی‌دهد بلکه نسبت معکوس هم دارد زیرا فقط 10درصد از هزینه تولید مربوط به دستمزد کارگر است.