یک کارگر پیمانکاری شهرداری مشهد که روز ششم دی ماه اقدام به خودسوزی کرد، هم اکنون در بیمارستان بستری است. به گزارش ایلنا، روز چهارشنبه (ششم دیماه)، یکی از نیروهای پیمانکاری حفاظت فیزیکی شهرداری مشهد به دلیل مشکلات شغلی در محل کار دست به خودسوزی زد.  این اقدام در محل اداره حفاظت فیزیکی شهرداری مشهد رخ داده و فرد مزبور به دلیل سوختگی بالا در بیمارستان بستری شد. طبق این گزارش، همکاران او، دلیل این کار را مشکلات شغلی و جابه‌جایی یا احتمال تعدیل وی می‌دانند. «محمد شیخانی» مدیرکل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل شهرداری مشهد در این رابطه اظهار داشت: یکی از نیروهای پیمانکار حفاظت فیزیکی شهرداری که شرایط جسمانی لازم برای کار در حفاظت فیزیکی را نداشت به دلیل احتمال جابه‌جایی محل کار اقدام به خودسوزی کرده است. وی افزود: این اتفاق در محل اداره حفاظت فیزیکی شهرداری مشهد رخ داده است. وی در حال حاضر در بیمارستان بستری است و ما نیز بابت این اتفاق متاثر هستیم.