یک کارگر ساختمانی در بلوار توس مشهد در استان خراسان رضوی، هنگام کار در یک مجتمع ساختمانی، بر اثر برخورد با کف چاهک آسانسور جان خود را از دست داد. به گزارش ایلنا، این کارگر حدودا ۵۵ساله به علت شدت صدمات و جراحات وارده بعد از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد.