نماینده کارگران در کمیته دستمزد شورای عالی کار گفت: بدون تردید برگزاری جلسات کمیته دستمزد دیرتر از روال همیشگی شده است. محسن باقری به ایلنا گفت: هنوز کمیته دستمزد تشکیل نشده و شروع به کار نکرده است. البته نمایندگان هر سه گروه دولت، کارگران و کارفرمایان برای این کمیته معرفی شده‌اند اما تا این لحظه هیچ‌گونه اعلام جلسه صورت نگرفته است. وی با بیان اینکه «وزارت کار هنوز جلسات مزد کارگران را کلید نزده»، افزود: اکنون در دی‌ماه هستیم و بدون تردید برای برگزاری جلسات کمیته دستمزد دیر شده است. معمولاً مذاکرات مزدی با استناد به تورم دی‌ماه انجام می‌شود و باید تا پایان این ماه، محاسبات سبد معیشت ۱۴۰۳ نهایی شود و به پایان برسد. باید پیش از این، گفت‌وگوها و مذاکرات محاسبه سبد معیشت آغاز می‌شد. این فعال کارگری تاکید کرد: انتظار داریم در مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار و محاسبات سبد معیشت توجه شود. کارگران دچار عقب‌ماندگی شدید مزدی و معیشتی هستند و در این شرایط، تعیین دستمزد براساس حداقل هزینه‌های زندگی اهمیت ویژه‌ای دارد.