روز گذشته جمعی از اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق سراسر کشور (موسوم به کلاه‌زردها) مقابل سازمان امور استخدامی تجمع کردند. به گزارش ایلنا، این عده خواستار تصویب و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند؛ طرحی که از سال ۹۹ در سازمان امور استخدامی معطل مانده و به تصویب نمی‌رسد. یکی از این اپراتورها گفت: هر دفعه به یک بهانه‌ای تصویب طرح طبقه‌بندی را عقب می‌اندازند. ۹ هزار کارگر وزارتخانه نیرو و برق مناطق کشور سال‌هاست پادرهوا مانده‌اند در حالی‌که همه مدرک تحصیلی لیسانس یا بالاتر دارند ولی متاسفانه حقوق سیکل را می‌گیرند. به گفته وی، باید قانون کار در رابطه با اپراتورها که کارگر دائم وزارت نیرو هستند، اجرایی شود.