عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: براساس ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش حقوق شاغلان باید به اندازه نرخ تورم باشد لذا افزایش ۱۸درصدی حقوق اصلا صحیح نیست. به گزارش ایلنا، محمدعلی محسنی بندپی در توئیتی نوشت: دولت در بودجه سال آینده باید ۴۰درصد افزایش حقوق بازنشستگان را مطابق با برنامه هفتم توسعه در نظر بگیرد تا واقع‌بینانه باشد. همچنین براساس ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش حقوق شاغلان باید به اندازه نرخ تورم باشد که افزایش حقوق ۱۸درصد اصلا 

صحیح نیست.