رئیس کانون انجمن صنفی کارگران گفت: ۵۰۰هزار کارگران ساختمانی در انتظار بیمه شدن از سوی تأمین اجتماعی هستند. اکبر شوکت در گفت‌وگویی رادیویی گفت: متأسفانه این موضوع مانند سه سال گذشته در بلاتکلیفی به سر می‌برد. اضطراب قطع شدن بیمه سه سال است که همراه این افراد بوده و همچنان ادامه دارد. وی ادامه داد: در طول سه سال گذشته بیمه ۳۰۰هزار نفر قطع شده است. قانون مصوب مجلس هم از سوی تأمین اجتماعی اجرایی نمی‌شود و این موضوع باعث شده تا ۵۰۰هزار نفر در صف بیمه کارگری قرار بگیرند. وی افزود: به تازگی نمایندگان بسازوبفروش استان فارس شاهکاری صورت دادند که منابع پیش‌بینی شده در قانون که تحت استفساریه به مجلس آورده نصف شود. در صورت رأی آوردن این طرح، امید بیمه شدن ۵۰۰هزار نفر کارگر از بین خواهد رفت. شوکت یادآور شد: یکی از بزرگترین ضعف‌های اقتصادی کشور عدم ایستادگی در برابر ثروتمندان است. متأسفانه نفوذ بسازوبفروش‌ها قدری زیاد است که می‌توان گفت به راحتی حق و حقوق کارگری پایمال می‌کنند اما همچنان پیگیر حل مشکل بیمه کارگران خواهیم بود.