جمعی از کارشناسان اقتصادی درباره وضعیت صندوق‌های بازنشستگی نامه‌ای سرگشاده خطاب به نمایندگان مجلس نوشتند. به گزارش خبرگزاری در این نامه آمده است: صندوق‌های بازنشستگی به عنوان نهادهای بین‌نسلی که وظیفه تأمین امنیت آحاد بیمه‌شدگان در دوران کهن‌سالی و ازکارافتادگی را دارند، با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند که عدم چاره‌اندیشی مناسب برای آنها، این نهادها را از انجام وظایف ذاتی و قانونی خود بازمی‌دارد که نتیجه آن متضرر شدن جامعه، بالاخص طبقات محروم خواهد بود. شرایط نامناسب اقتصاد کلان و محیط کسب و کار، تحمیل قوانین غیرکارشناسی و مغایر با اصول بیمه‌ای، عدم بازنگری در سنجه‌های عملکردی این صندوق‌ها متناسب با تغییرات جمعیتی، عدم پرداخت بدهی‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی و مدیریت ناصحیح دارایی‌ها و بنگاه‌های تابعه از عواملی بوده‌اند که هر یک به سهم خود در به وجود آمدن وضعیت فعلی مؤثر بوده‌اند. در پایان این نامه آمده است: اصلاحات در این صندوق‌ها نباید به موضوع سن بازنشستگی محدود شود و انتظار می‌رود که اقدامات و اصلاحات لازم برای استقرار نظام تأمین اجتماعی چندلایه مطابق با سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی صورت گرفته و به‌طور مؤثری در طول یک دهه آتی پیگیری و اجرا شود.