نماینده جامعه کارگزاران مخابرات روستایی کشور می‌گوید: مسئولان گاه و بیگاه به دستمزد ناچیز کارگران تعرض کرده و افزایش آن را موجب ایجاد و افزایش تورم قلمداد می‌کنند در حالی‌که مگر دستمزد کارگران چقدر است که بتواند باعث ایجاد تورم در سطح کشور بشود؟ مگر قدرت خرید کارگران در چه حدی است که بتواند آمار و ارقام خریدها و مبادلات را جابه‌جا کند و تقاضا را آنچنان بالا ببرد که با عرضه همخوانی نداشته باشد تا در نتیجه، سبب افزایش تورم شود؟  جمال ملا در گفت‌وگو با ایلنا افزود: وزیر کار در اظهاراتی جدید که البته پیش از این هم این نوع گفته‌ها سابقه داشته، عنوان کرده که افزایش دستمزد کارگران باعث افزایش تورم می‌شود. به خوبی می‌دانیم که این اظهارات اولین و احتمالاً آخرین سکانس این فیلم نخواهد بود چون سال گذشته نیز رئیس کل سابق بانک مرکزی و تعدادی از نمایندگان مجلس و برخی دیگر از مسئولان به کرات این مطلب را عنوان کرده بودند. این فعال صنفی جامعه کارگزاران مخابرات روستایی کشور، نگرانی اصلی را متوجه مذاکرات مزدی پیش رو می‌داند؛ مذاکراتی که قرار است برای یک سال تمام تکلیف معیشت بیش از نیمی از جمعیت کشور را مشخص کند.

او در این رابطه می‌گوید: مدت زمان زیادی تا پایان سال و شروع مذاکرات چندجانبه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ باقی نمانده و گویا وزیر کار به این وسیله می‌خواهد این سیگنال را به اعضای شورای عالی کار به خصوص کارفرمایان ارسال کند که با قدرت تمام در جلسات حضور پیدا کنند و زیر بار خواسته‌های نمایندگان کارگران برای افزایش دستمزد مطابق سبد معیشت و نرخ تورم رسمی نروند و بدانند که همه جوره دولت هوای آنها را خواهد داشت. این فعال کارگری می‌افزاید: وزیر کار به عنوان رئیس شورای عالی کار، قصد دارد این پیام را هم به نمایندگان کارگران در این شورا بدهد که توقع زیادی نداشته باشند و زیاد بر سر افزایش قانونی حداقل دستمزد سال آینده پافشاری نکنند.

حقوق  50  میلیون  تومانی   وزرا  تورم‌زا   نیست؟

ملا در پایان خطاب به وزیر کار می‌گوید: چطور است که حقوق بالای تعداد زیادی از افراد جامعه را که از قضا مدیران دولت و همکاران خودتان هستند و چندین برابر کارگران حقوق دریافت می‌کنند، باعث ایجاد و افزایش تورم نمی‌دانید ولی حقوق حداقلی کارگران را به چالش می‌کشید؟ شما وزیر کار و کارگران کشور هستید یا وزیر کارفرمایان؟ چطور است که حقوق 50 میلیون تومانی شما و هزاران نفر مانند شما تورم ایجاد نمی‌کند ولی حقوق کمتر از 10 میلیونی کارگران چرا؟ باید انصاف داشت و نباید خود را دم تیغ حق‌الناس داد.