دوازدهمین اردوی سالیانه اعضای هیأت مدیره کانون‌های کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی مازندران روز جمعه در کرمانشاه برگزار شد. به گزارش ایلنا، «عبدالرضا مصری» نایب رئیس مجلس در این نشست گفت: بازنشستگان ذخایر ارزشمند توسعه انسانی در هر کشوری هستند و هیچ کشوری ذخایر خود را ارزان‌فروشی نمی‌کند. متاسفانه امروز مشکلات معیشتی بازنشستگان ما را احاطه کرده است. وی افزود: مشکلات معیشت و اجاره‌خانه یک واقعیت است. اینکه حقوق بازنشستگان 10 تا 15 روز بیشتر دوام یک زندگی عادی را نمی‌دهد، واقعیت است و نمی‌توان آن را انکار کرد. همچنین وضعیت معیشت نه تنها برای بازنشستگان بلکه برای بقیه هم سخت است. هر فرد از یک خانواده مددجوی کمیته امداد به اندازه یک تخم‌مرغ و یک نصفه نان سنگگ دریافتی دارد. او چطور می‌تواند زندگی کند. مصری ادامه داد: ارزش پول ملی ما به تدریج در حال کاهش است. اگر تناسبی بین حقوق و ارزش پول داشتیم، مشکلی نداشتیم اما اگر این‌طور نشد، قدرت خرید کاهش پیدا می‌کند و امروز در این موقعیت قرار گرفته‌ایم و باید بپذیریم. همه مشکل هم تقصیر تحریم نیست و خود ما هم مقصر هستیم اما کسی تا امروز سهم هر مولفه را مشخص نکرده است. وی گفت: قیمت گوشت 700 تا 750هزار تومان شده است. فکر می‌کنید قیمت گوشت را به 100هزار تومان رساندن کار خیلی سختی است؟ در یک مقطعی با هواپیما گوسفند زنده وارد می‌کردند. اگر پول باشد اینکه معیشت را سریع اصلاح کنیم کاری ندارد.