اعتراضات مغازه‌داران و لنج‌داران گناوه به محدودیت‌های ته‌لنجی ادامه دارد. به گزارش ایلنا، مغازه‌داران و لنج‌داران گناوه در استان بوشهر در روزهای گذشته به تمام مقامات مسئول مراجعه کرده‌اند، مقابل فرمانداری سفره خالی پهن کردند، با نمایندگان مجلس تماس گرفتند و خواستار حذف محدودیت‌ها در قانون «کالای همراه ملوان» یا همان ته‌لنجی شدند. یکی از این مغازه‌داران با بیان اینکه با محدود کردن ورود ته‌لنجی معیشت صدها بلکه هزاران نفر در استان بوشهر به مخاطره می‌افتد، به ایلنا گفت: دولت در حالی بر اجرای محدویت و حذف قانون کالای همراه ملوان اصرار دارد که سال‌هاست اشتغال و معیشت مردم گناوه بر دریا متکی‌ست. او ادامه داد: چرا باید دولت با ارسال لایحه‌ای به مجلس خواستار محدودیت ته‌لنجی شود؟ مگر ما اینجا فرصت‌های شغلی دیگری برای امرار معاش داریم؟ نمی‌دانند چند خانواده از این طریق نان می‌خورند؟ این مغازه‌داران در اعتراضات و رایزنی‌هایی که همچنان ادامه دارد خواستار آزاد شدن ته‌لنجی و خرید و فروش آن در شهر هستند.