نوبت پنجم وام ضروری ۳۰ میلیون تومانی روز پنجشنبه برای نزدیک به ۳۲هزار نفر از بازنشستگان کشوری واجد شرایط پرداخت شد. به گزارش توسعه ایرانی، تسهیلات نوبت پنجم وام ضروری بازنشستگان کشوری به مبلغ ۳۰ میلیون تومان با اقساط ۳۶ماهه برای بازنشستگان مشمول واریز شده است. به گزارش روابط‌عمومی صندوق بازنشستگی کشوری، وام «حمپاد» نیز برای ۵۰۰ نفر از واجدین شرایط پرداخت شد. این تسهیلات برای مقطع کارشناسی ارشد ۶ میلیون تومان و برای مقطع دکتری ۸ میلیون تومان است.