رئیس دادگستری دهلران از دستور رئیس قوه قضاییه برای بازگشت به کار کارگران اخراجی پتروشیمی دهلران خبر داد. به گزارش ایلنا، رضا صلاح‌الدینی در حاشیه بازدید از پتروشیمی دهلران با اشاره به اینکه زندگی بسیاری از شهروندان دهلران به خصوص جوانان که به واسطه این پروژه تشکیل خانواده داده‌اند باید مورد توجه جدی قرار بگیرد، گفت: آمار پرسنل شاغل در این پروژه، تعداد پیمانکار فعال، میزان پیشرفت، عمده مشکل تعدیل نیروها و پیمانکاران و از همه مهمتر علت تعطیل شدن این پروژه ازجمله مواردی است که باید شفاف در اختیار دستگاه قضا قرار بگیرد. وی با بیان اینکه در مرداد ماه سال جاری رئیس کل و دادستان استان و مجموعه دستگاه قضا در شهرستان از پروژه بازدید میدانی داشتند، بیان کرد: در آن زمان مسئولان پتروشیمی عنوان کردند ۲ هزار نفر پرسنل در بخش‌های مختلف مشغول به کار هستند و پروژه تعطیل نخواهد شد ولی امروز ما شاهد تعطیل شدن کامل پروژه هستیم.