حدود ۱۶ کارگر شهرداری شوش، هشت ماه بعد از بازنشستگی و با وجود صدور حکم توقیف اموال شهرداری، نتوانسته‌اند مطالبات سنواتی خود را دریافت کنند. یکی از این کارگران به ایلنا گفت: ۱۶ کارگر بازنشسته شهرداری شوش هستیم که از ۲۵ اسفند سال ۱۴۰۱ و با استفاده از قانون سخت و زیان‌آور بازنشسته شده‌ایم و به‌رغم گذشت ۸ ماه، هنوز شهرداری مطالبات سنواتی ما را نمی‌پردازد. به گفته وی، شهرداری در زمان بازنشستگی کارگران وعده پرداخت مطالبات را داد اما بعدا به بهانه‌های مختلف ازجمله مشکلات مالی از پرداخت مطالبات سنواتی کارگران طفره رفت. این کارگر گفت: بعد از بدقولی شهرداری سه تا چهار نفر از کارگران بازنشسته به صورت مجزا به اداره کار شهرستان شوش شکایت کردند و اداره کار حکم به پرداخت مطالبات سنواتی آنها داد اما کارفرما تمکین نکرد و پرونده برای اجرای احکام به سایر مراجع قضایی انتقال پیدا کرد. به گفته او، بعد از کش و قوس‌های فراوان در نهایت نهاد قضایی یک سال دیگر به شهرداری فرصت پرداخت مطالبات را داد که با توجه به شرایط سخت اقتصادی، ما تحمل بی‌پولی و مشکلات ناشی از آن را نداریم.