رئیس سابق بنیاد مستضعفان اظهار داشت: رضایت کارگران زیرمجموعه این بنیاد باعث شد تولید زیرمجموعه‌هایی بنیاد بیشتر شود. برای ما بسیار مهم است که کارگران برای ما دعا کنند. در مدت کرونا هم اجازه ندادیم حقوق یک نفر عقب بماند و کسی اخراج شود. در اعتصابات صنفی در این مدت هم هیچ‌یک از کارگران بنیاد مستضعفان حضور نداشتند و شرکت نکردند. به گزارش ایلنا، پرویز فتاح با بیان اینکه، بنیاد در حال حاضر هیچ معوقه بانکی و ارزی ندارد، اظهار داشت: به تعهدات گذشته بنیاد وفادار بودیم و پروژه‌های باقیمانده از زمان قبل را به اجرا رساندیم و تمام تعهدات گذشته را تعهد خودمان دانستیم. رئیس سابق بنیاد مستضعفان افزود: در این مدت شرکت‌های زیانده ساماندهی شدند اما تعدادی شرکت زیانده هم وجود دارد که باید ساماندهی شوند. در بخش واگذاری املاک هم در املاک علوی امسال به عدد ١۵٠هزار سند واگذاری می‌رسیم. وی تاکید کرد: اینکه می‌گویند نهادها ازجمله بنیاد قوانین را رعایت نمی‌کنند، درست نیست، بنیاد مستضعفان مالیات داده و می‌دهد و تحت قوانین فعال است.