نماینده جمعی از اعضای کادر سلامت گفت: انتظار داریم بعد از قول‌های متعدد طی چهار سال گذشته، امسال منابع برقراری فوق‌العاده خاص در بودجه ۱۴۰۳ دیده شود. به گزارش ایلنا، محمدرضا سقائیان‌فرد با اشاره به اینکه مخالفان برقراری فوق‌العاده خاص کادر سلامت نبود منابع کافی را دلیل مخالفت خود با این مطالبه می‌دانند، گفت: سال گذشته قرار بود وزارت بهداشت از محل درآمد اختصاصی خود این مطالبه را به سرانجام برساند. قرار بود این موضوع در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دیده شود اما نمایندگان مجلس با آن مخالفت کردند. انتظار داریم بعد از قول‌های متعدد طی ۴ سال گذشته، امسال منابع برقراری فوق‌العاده خاص در بودجه ۱۴۰۳ دیده شود. سقائیان‌فرد افزود: آن طور که مسئولان گفته‌اند قرار است بخشی از ۶میلیارد دلار پول آزادشده ایران به دارو و بخشی دیگر به کالاهای اساسی تخصیص داده شود. وی گفت: اگر این پول‌ها آزاد نشده بود، وزارت بهداشت برای تامین دارو باید بودجه‌ای تخصیص می‌داد. سال گذشته ۴۵ همت در این خصوص اختصاص دادند که البته کافی نبود اما به هر حال وزارت بهداشت محل اعتباری برای دارو در بودجه دیده بود. سقائیان‌فرد گفت: با توجه به اینکه منابعی برای دارو اختصاص داده شده و دست وزارت بهداشت برای تامین اعتبار فوق‌العاده خاص کادر سلامت باز شده، از مسئولان می‌خواهیم امسال منابعی را برای فوق‌العاده خاص کادر سلامت در بودجه ۱۴۰۳ ببینند و به وعده چهار ساله خود عمل کنند.