کارکنان رسمی نفت به نحوه تعیین حقوق و مزایای مزدی خود اعتراض دارند.

به گزارش ایلنا، کارکنان رسمی نفت در پایانه‌های مختلف ازجمله خارک و ایلام در روزهای گذشته در اعتراض به نحوه محاسبه حقوق و مزایای مزدی خود چندین تجمع اعتراضی ترتیب داده و خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.رسمی‌های نفت خواسته‌های خود را به این ترتیب عنوان کردند: حذف سقف‌ حقوق، حذف محدودیت حق سنوات بازنشستگی و عودت کسورات مازاد مالیات.