رئیس کانون عالی بازنشستگان کارگری کشور از پرداخت ۲۱۳هزار وام ۱۲ میلیون تومانی به بازنشستگان تامین اجتماعی طی سال گذشته خبر داد و درباره پرداخت وام ۲۰ میلیون تومانی در مرحله چهارم گفت: زمان ثبت‌نام مرحله چهارم وام تا ۳۰ مهرماه تکمیل و پرداخت آن آبان‌ماه انجام خواهد شد. محمد اسدی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۲۰هزار سهمیه وام ۲۰ میلیون تومانی پرداخت شده و ۴۰هزار سهمیه در آبان ماه پرداخت خواهد شد.