یک منبع کارگری در بوشهر گفت: فعالیت هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار این استان از ۴ ماه پیش متوقف شده و این موضوع باعث سرگردانی کارگران در محاکم اداره کارشده است. وی در تماس با ایلنا با بیان اینکه رسیدگی سریع به پرونده‌ها و جلوگیری از تضییع حقوق کارگران و کارفرمایان از وظایف اصلی ادارات کار استان است، ادامه داد: انتظار داریم مسئولان اداره کار بوشهر درباره چرایی تعطیلی ۴ ماهه‌ی هیات تشخیص و حل اختلاف توضیح دهند.